Dilla på fri lek!

Barns lek kan være preget av alvor og dyp konsentrasjon

Barns lek kan være preget av alvor og dyp konsentrasjon

Barn leker. Selvsagt gjør de det. Det er gjennom lek de utvikler seg, bearbeider inntrykk, skaper relasjoner og lærer ferdigheter for livet. «As easy as child’s play» sier de i England når de skal beskrive at noe er enkelt og selvforklarende. Det må selvsagt voksne til for å gjøre det vanskelig og kludre det til…

 

Filmskaper Margareth Olin er aktuell med filmen «Barndom» som snart har premiere over hele landet. Hun omtaler selv filmen som et innlegg om den nye rammeplanen for barnehagene som skal vedtas nå i vår. I filmen har hun fulgt barna i en barnehage igjennom ett år.

Det pleier å bli mye debatt om temaene Olin tar opp i filmene sine, så vi som er opptatt av barndom, oppvekst, lek og utvikling bør følge med fremover og glede oss over at temaet settes på dagsorden.

Barns lek kan være preget av alvor og dyp konsentrasjon. Den er barnas arbeid. Den er deres første skole.

Lek eller fri lek?

Det virker som om det er ganske stor enighet om at fri lek er svært viktig for barn i barnehagealder (og egentlig også for 6-åringene, som nå får mer og mer skoledisiplin). Men hva er forskjellen på «fri lek» og «lek»?

Fri lek krever blant annet at vi voksne klarer å holde «fingrene av fatet» og gir barna både tilstrekkelig tid og rom til å la leken utvikle seg uten at den skal oppfylle bestemte mål eller inneholde bestemte elementer. At den ikke avbrytes for å få tid til voksenstyrte aktiviteter.

Spør du barn hva de liker aller best med sommerferie, eller hytteturer er det ofte nettopp dette. Friheten fra å være i organisert aktivitet. Friheten fra å hele tiden skulle noe. (Psykolog Marianne Østby i Aftenposten)

Velment innblanding

Ja, men gjør det noe at det er et formål med leken da? Om vi har et tema som barna skal jobbe med den uken? Barn er jo som svamper, de suger til seg kunnskap og erfaring, det er vel lurt å kombinere lek og læring?

Tja. Det er her vi voksne blir snusfornuftige og for effektive for vårt eget beste. For lek ER jo læring. I seg selv. Og om vi ikke gir leken tid og rom til å oppstå og utvikle seg fritt oppnår vi bare det motsatte av det vi egentlig ønsker; mindre læring. Den SKAL være (tilsynelatende) ineffektiv.

Fri lek

  • er spontan og initiert av barnet selv. Det gir glede og motivasjon.
  • har ikke et planlagt mål. Barnet tenker ikke «nå lærer jeg noe», eller «nå er jeg flink». Da får kreativiteten blomstre.
  • er uforutsigbar. Lærer barnet å leve i en kompleks verden.
  • lar barn fordype seg. Om man senere skal konsentrere seg om noe (for eksempel skolearbeid) er det en uvurderlig erfaring.
  • er åpen. Veien blir til mens man går. Nok en uvurderlig erfaring.
  • stimulerer alle områder på barns utvikling, både sosialt, motorisk, språklig og kognitivt (Barnehage.no)

Også for skolebarn er det viktig med fri lek ( fra forskning.no), men det er barnehageårene som er er «gullår» for å bygge et solid fundament som senere læring skal lene seg på.

Mye fri lek er det beste vi kan gi barna våre om vi ønsker at fundamentet skal være så solid som mulig. Da får de utviklet grunnleggende ferdigheter på egne premisser. Etterhvert som barna kommer i skolealder skjer læringen på andre måter; de kommer til å lære alt de skal av praktisk og abstrakt kunnskap. De skal venne seg til å multitaske og å jobbe med ideer de overhodet ikke ser poenget med eller fatter interesse for. Det er del av å bli voksen.

Men før den tid, la dem få lov til å utvikle seg på egne premisser. Ja, vi kan godt tåle å ta barns lek på alvor. Hvis ikke blir det faktisk ikke noe gøy!

Er du interessert i mer om dette temaet?

Da finner du en fin sak om barnehage og lek her:

La meg leke i barnehagen – så skal jeg vise deg resultater på skolen!Les mer her.

Om dager fulle av planlagte aktiviteter: – For et lite barn kan en full barnehagedag være svært stressende når alle punkter på død og liv skal fylles i løpet av en dag, – Les mer her.

Hegn om leken
Vi har et håp om at Olins film bidrar til at flere ser hva små barn utsettes for. Les mer her.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *