Play Lab: Vi tuller ikke med lek

Woo-hoo! Seminar om lek og organisasjonsutvikling hos selveste Play Lab!

Lek er alvor

Lek er så viktig og bra, det er smart å ta den på alvor.

Da Vrimmel leker ble startet var det ikke bare gode produkter vi var opptatt av, men ideen bak. Vi vet mye om hva lek gjør med oss, både for barn og barns utvikling. Mye av denne kunnskapen kan også overføres til voksne.

«Lekende mennesker lever bedre og enklere i en verden som er både kompleks og til tider kaotisk. Deres tilnærming til livet gjør at de takler det uventede.» Mathias Poulsen, Counter Play.

Ann Charlotte Thorsted fra Institut for Kommunikation ved universitetet i Aalborg har startet et laboratorium for lek, Play Lab. Formålet med Play Lab er å utvikle ny videnskapelig viten om lek i organisasjoner og i høyere utdannelse og formidle denne viten ut i verden. Lek som en måte å skape mer nærværende, kreative, innovative, lærende og måter å samarbeide på.

«Leg er lige så vigtig for voksne som for børn. Leg kan nemlig være et vigtigt afbræk i en hektisk hverdag, som hjælper os med at se tingene fra nye vinkler. Samtidig kan vi gennem leg blive bedre til at samarbejde og skabe læring.» Ann Charlotte Thorsted, Play Lab

 

Lek, kreativitet og innovasjon

I en mer kompleks verden er det kreativitet og evnen til å utforske, eksperimentere og skape som gjelder. Hvordan hjelper vi barna til å tørre og bruke disse evnene? Gjennom lek! Vi vet at våre «åpne leker» aktiviserer barna på en helt annen måte enn leker som er låst i en bestemt oppgave, en TV-rolle eller en bruksanvisning. I Vrimmel håndplukker vi våre leker etter dette prinsippet. Barn er små forskere. Ved å la dem bruke evnene sine får vi glede av det alle sammen.

Play Lab

Ann Charlotte og Mathias er grunnleggerne av Play Lab og lekefestivalen Counter Play.

Men hva med oss voksne? Hvordan kan vi bruke de elementene leken bringer med seg; åpen eksperimentering, samspill og utvikling i våre egne liv, både privat og på jobb?

I dag har jeg deltatt på det første av flere seminarer ved Play Lab på Aalborg Universitet, der formålet er å utforske hvordan man kan definere lek og en lekende stemning. Tanken er at dette skal kunne videreføres til kreative prosesser som fremmer innovasjon og åpent samarbeid i arbeidslivet. Men hvordan?

Det er dette jeg akter å finne ut av. Jeg vet ikke akkurat hvordan, men jeg skal i hvert fall forsøke!

På Counter Plays nettsider kan du lese mer om seminaret: Counter Play: Skab Rum til Leg.

For deg som vil vite mer:
Det er forsket mye på lekens betydning for barn og voksne. Her er noen gode lenker fra forskning på lek og lekens betydning:

Barnas lek – viktig for folkehelsen?
Folkehelse og livsmestring er satt på agendaen i barnehager og skoler. Samtidig føler mange barn og unge press fra mange kanter under oppveksten. Hvordan kan vi gjøre noe med dette? Fra forskning.no

Barns lek er veien til innovasjon
Hvis skolen skal forberede barn og unge på fremtidens arbeids- og næringsliv, må leken få større plass. «Vi må bevare leken i barnehagen, og skolens første trinn bør i større grad videreføre barnehagens helhetlige tilnærming til lek og læring. Slik kan barn få uttrykke seg og bruke kognitive, sosiale og kreative sider av seg selv. Slik kan de også utvikle den innovasjonskompetansen Norge har behov for.» Fra Abelia/NRK.

Hvordan bevare kreativiteten? En lettlest og oversiktlig samling tips og gode råd til deg som vil vite mer om hvordan du bevarer barnas kreativitet. La barna forbli kreative.

Er du redd toget har gått? Neida, du kan jobbe med saken. I følge en studie ved Universitetet i Stavanger kan kreativitet læres (via forskning.no)

La meg leke i barnehagen – så skal jeg vise deg resultater på skolen! – Les mer her.

«Oppfinnsomhet, design og innovasjon er nødvendig for overlevelse i dagens økonomi. Innovasjon krever at ideer kan flyte fritt, noe som igjen krever at folk blir kreativt og godt utdannet». (Fra en god artikkel i Dagbladet om kreativitet i skolen).

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *